เร่งช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยว ต้องดูแลลูก 6 คน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทีม One Home พม. จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคม

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ตนได้ลงมาเยี่ยมครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งผู้เป็นแม่ อายุ 39 ปี ต้องดูแลบุตรจำนวน 6 คน เนื่องจากได้แยกทางกับสามี ปัจจุบันผู้เป็นแม่ต้องทำงานรับจ้างหารายได้เลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว ทำให้ประสบความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของบุตรทั้ง 4 คนที่อยู่ในวัยเรียน อีกทั้งยังต้องเลี้ยงบุตรคนสุดท้องที่เพิ่งคลอดได้เพียง 1 เดือน ทำให้ไม่สามารถไปทำงานไกลได้ กระทรวง พม. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ลงมาให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะห้องสุขา ซึ่งได้มอบให้ พอช. เตรียมสร้างให้แก่ครอบครัวดังกล่าวอีกด้วย

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ รัฐบาลและข้าราชการเดินทางมาช่วยเหลือ ซึ่งเราเป็นเหมือนไม้เท้า แต่พวกคุณต้องเดินเองต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ โดยเราจะมีสมุดพกครอบครัวเอาไว้ให้เพื่อดูความคืบหน้าของครอบครัวดังกล่าว เรามาแล้วจะไม่หายไป แต่จะติดตามให้ถึงที่สุด กระทรวง พม. จะช่วยเหลือด้านการให้คำปรึกษาและส่งเสริมประกอบอาชีพ ส่วนเด็กที่ไม่มีที่เรียนจะประสานให้เด็กมีที่เรียนจนจบการศึกษา สิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษา การศึกษาจะเป็นตัวที่ทำลายวงจรความยากจนได้