“ปั่นปลอดภัย ไประยองฮิ” แบบชีวิตวิถีใหม่

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกิจกรรม “ปั่นปลอดภัย ไประยองฮิ” แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal #RayongHi #TripNewNormal โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อีกทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของชาวจังหวัดระยองให้กลับมาคึกคักดังเดิม และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,500 คน แบ่งเป็น ระยะ 50 กม. จำนวน 800 คน และระยะ 100 กม. จำนวน 700 คน โดยเริ่มปล่อยตัวจากจุดสตาร์ทภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง เวลา 08.00 น.

โดยจะแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มจะมีระยะห่างกันอย่างน้อย 15 เมตร ในหนึ่งกลุ่มจะมี 17 แถว แต่ละแถวมีระยะห่างกัน 1.5 เมตร และในหนึ่งแถวจะมีนักปั่น 6 คน แต่ละคนจะมีระยะห่างกัน 1.5 เมตร ซึ่งทุกกลุ่มกรรมการผู้ตัดสินที่เป็น“Bike Marshall” จะขี่รถจักรยานยนต์ประกบด้านข้าง พร้อมกับใช้โทรโข่งประกาศเตือนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รักษาระยะห่าง ไม่ให้ใกล้ชิดกันเกินไป รวมทั้งควบคุมไม่ให้แตกขบวนเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุด้วย