จับตาการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินโลก

ภายหลังการปรับครม. การปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเป็นสิ่งที่น่าจับตาเฝ้ามองทั้งระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะระบบการเงินโลกคือ การรื้อฟื้นทุกแขนงที่มีผลกระทบกับความเป็นอยู่และวิถีชีวิตประจำวัน

ชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐอเมริกามีการปรับลด ดอกเบี้ย เงินกู้ลงเรื่อยๆ ปรับลด อัตราดอกเบี้ยลงเรื่อยๆจาก 5% ลงมา 4 – 3%-0.5%

เพราะธนาคารแหล่งทุนเงินกู้ ทรัสต์ ลิสซิ่งในอเมริกา เริ่มไม่แน่ใจระบบเงินดอลล่าร์ นักลงทุนจึงกว้านซื้อสินทรัพย์ที่เป็นสื่อกลางทั้งโลกคือ ทองคำ

เพราะทองคำ คือ โลหะมีค่าที่เป็นตัวกลางในการสะสมทุนและเปลี่ยนเงินสดที่จะด้อยค่า เสื่อมค่า มาอยู่ในรูปของ สินทรัพย์ที่แปรเปลี่ยนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่

อย่างไรก็ตามมิติในการพัฒนาประเทศนั้นประกอบด้วย มิติการเมือง มิติเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติภาคประชาชนและครัวเรือนยกระดับการพัฒนาด้วย โครงการเมกะฯทั้งหมดแสนล้าน ล้านๆ แล้วแต่ ปท.ใด มียุทธศาสตร์ในด้าน สำหรับประเทศไทย มีโครงการเมกะมากที่สุดในโลกด้วย พระบารมีของในหลวงร.๙และร.๑๐ พระองค์ทรงปูพื้นฐานไว้ให้พสกนิกรชาวไทย