กิจกรรม “Bangkok Big Cleaning Day

กิจกรรม “Bangkok Big Cleaning Day เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท. และ บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด โดยมีอาสาสมัครร่วมกัน ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้อาสาสมัครได้ร่วมใจกันลงมือทำ เพื่อเสริมความสวยงามให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และเข้าสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ได้ถวายตราสัญลักษณ์ SHA ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นเครื่องหมายที่ช่วยยืนยันความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว

พร้อมกันนี้ นายสุภัทร์ ไพรสานฑ์กุล รองประธานกรรมการบริหารการตลาด-ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน บ.ยูนิลีเวอร์ประเทศไทย มอบ ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ ให้แด่เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อใช้ในการดูแลสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย