ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามแนวทาง “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน” ณ บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 3 และ 12 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลต้นแบบการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน , มอบไม้ผลคู่ชีวิตครัวเรือน อาทิ กล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น แก่พัฒนาการจังหวัดที่มาร่วมงาน เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมการปลูกผักของแต่ละจังหวัดที่มาจัดแสดงผลงาน และตรวจเยี่ยมชมแปลงปลูกผักของครัวเรือนต้นแบบ บ้านโพธิ์ศรี ทั้ง 2 หมู่บ้าน