แรงงาน’ ปล่อยแพลตฟอร์ม Smart Job Wallet จัดหางานรูปแบบใหม่

กรมการจัดหางาน เปิดตัวแพลตฟอร์ม “บัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet)” บริการจัดหางานรูปแบบใหม่ รองรับการใช้งานของบัตรดิจิทัลเพื่อการจ้างงานในรูปแบบ QR Code จับคู่คนหางานกับนายจ้าง

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้กรมการจัดหางานได้ปรับมาตรฐานการให้บริการจัดหางาน แบบเชิงรุก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการหางานได้ง่ายโดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มการจ้างงานรูปแบบใหม่ใน ชื่อ “บัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet)” ให้บริการรูปแบบ QR Code มีวิธีใช้งานง่าย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1)เปิดเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th 2)ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ 3)ไปที่เมนูดาวน์โหลดบัตรดิจิทัล Smart Job Wallet สามารถใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android (ระบบ Android จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่น Mywallet ก่อน)

สามารถนำบัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet)” ไปใช้ได้ 3 ช่องทาง คือ 1. ทางระบบอินเทอร์เน็ต ช่องทางนี้ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อมูลแบบ Real Time เนื่องจากใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับระบบ Smart Job 2. ที่สำนักงานจัดหางาน โดยนำบัตรดิจิทัลแสดงตนแทนบัตรประจำตัวนายจ้าง และบัตรประจำตัวประชาชน 3. งานนัดพบแรงงาน โดยไม่ต้องใช้เอกสาร (Paperless)